Ansvarsområden & roller

För att många skall göra lite istället för att få gör mycket har vi tagit fram olika Ansvarsområden & Roller. Är du intresserad av någon av rollerna nedan mailar du vår styrelse lidkopingsck@hotmail.com. Varje roll kan sägas upp med omedelbar verkan med önskemålet om hjälp att föra vidare kunskapen till nästa rollinnehavare.

Ledare

Landsvägscykling
Håkan Arvidsson, Tel: E-mail: 1hakan.arvidsson2@gmail.com

Mountainbike
Sebastian Eringfält, Tel: E-mail: sebastian.eringfalt@gmail.com

Triathlon

Ansvarsområden & Roller

Lokalkommité

Kontaktpersoner när något i klubblokalen saknas eller behövs åtgärdas

Ivanda Eiduka Tel:0738397968 E-mail ivandaeiduka@gmail.com

Idrottslyfts- & LOK-ansvarig
Har koll på vilka bidrag som går att söka
Rådfrågas vid investeringar
Godkänner och skickar in ansökningar
Ansvarig för medlemsregistret
Rapporterar LOK samt uppdaterar styrelsen om status

Vakant

Utbildningsansvarig
Kontaktperson till SISU och känner till deras utbildningsprogram
Fastställer vilka utbildningar som anses nödvändiga hos våra medlemmar för att föreningen skall utvecklas
Ser till att våra medlemmar har rätt utbildning för respektive post

Vakant

Hemsida Huvudadministratör
Specialicerad på hemsidans struktur och de funktioner som finns
Utbildar medlemmar med olika ansvarsområden för att de sedan själva skall lägga upp information inom sitt område
Ser till att föreningens standard används på hemsidan.

Åsa Käll Telnr. 0722068883 asa_kall@hotmail.com

Klädansvarig
Sköter kommunikationen med vår leverantör av klubbkläder
Bestämmer datum för klädkvällar tillsammans med styrelsen
Ser till att webbshoppen är öppen under de perioder då klädbeställningar skall ske
Tar fram klubbklädernas design vart 3:e år och ser till att den innehåller föreningens utvalda färger
Delar ut kläder till klubbmedlemmar
Har koll på eventuellt lagersaldo