BarnMTB

Pistgaraget Råda VY Råda Vy, Lidköping

Det blir träning under 8 måndagar under våren samt separat inbjudan om deltagande i 1:a maj loppet i Kvänum på 1:e Maj. Träningstillfällen är: 17/4. 24/4. 8/5. 15/5. 22/5. 29/5. […]